Startende en professionele kunstenaars en artiesten kunnen zich aanmelden om mee te doen aan de makersimpuls Coronaherstel Creatieve Makers van de gemeente Alkmaar. De komende twee jaar stelt de gemeente tien makersimpulsen van 25.000 euro beschikbaar. Het initiatief is bedoeld om kunstenaars en artiesten te stimuleren in hun eigen vakgebied te blijven werken ondanks eventuele financiële gevolgen van de coronacrisis.
Met het initiatief wil de gemeente makers met een éénjarige werkopdracht ondersteunen bij onder andere het verder ontwikkelen en profileren van hun eigen artistieke talent en het cultureel ondernemerschap.

Creatieve makers die mee willen doen aan de selectie stellen met behulp van masterclasses een eigen ontwikkelplan op, aldus de gemeente. Onderdeel van het ontwikkelplan is de vraag hoe de maker kan bijdragen aan de aanpak van een 'maatschappelijke opgave' in Alkmaar.

Tijdens een presentatiedag worden de ontwikkelplannen door een onafhankelijke vakjury beoordeeld. Hieruit kiest de vakjury aanvragers die hun ontwikkelplan mogen afmaken en aanleveren. Begin december worden de eerste vijf makers die een makersimpuls van 25.000 euro krijgen bekendgemaakt. Het makersimpuls is bedoeld voor beoefenaars van alle kunstuitingen, vertelt burgemeester Anja Schouten aan mediapartner NH Nieuws.

Bij het selectieproces wordt ook meegenomen in hoeverre kunstenaars en artiesten financieel last hebben gehad van de coronacrisis, aldus de burgemeester. "Het is op dit moment nog niet duidelijk of jonge makers de kunsten de rug toekeren nadat ze bij andere organisaties aan de slag gingen omdat hun vak uitoefenen financieel onhaalbaar was", zegt Schouten. Ze vervolgt: "We vinden het belangrijk om jonge makers te helpen bij het uitoefenen van hun werk, helemaal nu."

Creatieve makers kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 4 oktober en het volgen van het ontwikkeltraject. De masterclasses maken een verplicht onderdeel uit van het selectietraject.
Pin It