Het college van Alkmaar presenteert een sluitende programmabegroting voor 2022 waarmee ruim wordt geïnvesteerd met name in scholen, infrastructuur, herinrichting van de binnenstad en een nachtopvang. En er is nog budgettaire ruimte voor de volgende raadsperiode. Dit terwijl de gemeentebelastingen relatief laag blijven.

“Voor ons blijft het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’ de goede koers", wijdt wethouder financiën Pieter Dijkman uit. "De thema’s uit dit akkoord van vitaliteit, bedrijvigheid, leefbaarheid en duurzaamheid blijven ons verbinden. Daarom heeft woningbouw ook onze topprioriteit. De nood is hoog. Vandaar onze ambitie om 15.000 duurzame woningen te realiseren langs het Noordhollandsch Kanaal.”

“Verder hopen we in 2022 duidelijkheid te krijgen over de komst van de Europese school naar Alkmaar", vervolgt Dijkman. "Het Ministerie van Onderwijs heeft Alkmaar voorgedragen als nieuwe vestigingslocatie. Nu is het aan Brussel definitief te besluiten. Wij staan in ieder geval klaar voor de verdere ontwikkeling van dit gebied bij station Alkmaar Noord."

Het college blikt nog even terug op de investeringen tijdens coronacrisis, met overbruggingsregelingen vanuit het Rijk en een noodkrediet en een stimuleringsfonds van de gemeente. Hierdoor waren ondernemers, culturele instellingen en verenigingen gesteund met bijvoorbeeld huurverlaging of uitstel van gemeentelijke belastingen.

“Met het stimuleringsfonds is geïnvesteerd in de stad, juist om sterker uit de pandemie te komen", aldus Dijkman. "Voorbeelden hiervan zijn de vergroening van de prachtstraatjes en het mogelijk maken van winterterrassen. Dat maakt onze gemeente sterker en aantrekkelijker.”

Aanzienlijke investeringen voor 2022:
6.300.000 euro - diverse scholen (bv. Bergermeer, Kardinaal De Jong)
214.000 euro - vervanging OOV-camera’s
250.000 euro - verbeteren hoofdfietsroutes van en naar binnenstad
500.000 euro - aanpak Top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers
125.000 euro - groene schoolpleinen
1.120.000 euro - verbouw nachtopvang
375.000 euro - impuls vergroenen en versterken biodiversiteit
500.000 euro - aanleg fietsbrug ter hoogte Drechterwaard
1.000.000 euro - Scharlo / Stationsweg en Bergerhoutrotonde
2.185.000 euro - herinrichting binnenstad (detailhandelstructuur)
930.000 euro - renovatie sportvelden

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl