Onderwijsstichting Blosse verloor een hoger beroep over geweigerde rijkssubsidie, maar kan toch van winst spreken. De Raad van State verwierp ook het hoger beroep van onderwijsminister Arie Slob, en dat betekent effectief dat hij zich opnieuw moet buigen over de subsidieaanvraag voor de 26 kinderen die in 2017 overstapten van De Edelsteen naar De Zonnewijzer.

Toen Spelleerplein De Edelsteen in augustus 2017 werd opgeheven verhuisden 26 van de 73 kinderen naar De Zonnewijzer. Minister Jet Bussemaker stopte de subsidie voor De Edelsteen, maar weigerde Blosse geld te geven voor de overgestapte kinderen. Zij hield zich aan een norm van 50 procent om van samenvoeging te spreken. Bovendien zag ze geen financiƫle noodzaak. Blosse maakte bezwaar, maar dat wees ze af.

Blosse stapte naar de rechter. Die oordeelde dat maatwerk op zijn plaats was, en dat het ministerie het bezwaar opnieuw moest behandelen. Temeer omdat enkele docenten met de kinderen mee waren verhuisd. Maar ook Arie Slob, de opvolger van Busseman, wees het bezwaar van Blosse af. De Waardse onderwijsinstelling ging in hoger beroep en het ministerie ook.

De Raad van State heeft beide hoger beroepen ongegrond verklaard. Dat houdt in dat de uitspraak van de rechter overeind blijft: de onderwijsminister moet het originele bezwaar van Blosse behandelen.
Pin It