Het afgelopen anderhalf jaar gingen we gebukt onder strenge maatregelen om het coronavirus te bedwingen. Hierdoor werd vanuit huis werken de norm. Dat was duidelijk te merken op de Nederlandse wegen. Vooral gedurende de eerste lockdown werd er massaal gehoor gegeven aan het
verzoek om zoveel mogelijk thuis te werken. Het verkeer op de wegen was in tijden niet meer zo laag geweest. Dat hield ook in dat autoverzekeraars het aantal claims fors zagen dalen. Mensen maakten minder gebruik van de auto en hierdoor waren er dus ook minder ongevallen. Inmiddels is de ergste
lockdown achter ons en werken steeds meer mensen buitenshuis. Daardoor is het alweer fors drukker op de Nederlandse wegen. De filezwaarte ligt soms zelfs boven het punt van vóór de coronacrisis, aldus een onderzoek van de ANWB.

Maar wat betekent dit voor onze automobilisten? Gaat de premie van jouw autoverzekering het komende jaar bijvoorbeeld ook omhoog?

Steeds meer betalen
Opvallend genoeg zijn automobilisten ook in 2020 steeds meer gaan betalen voor hun autoverzekering. Tussen 2016 en 2020 was de stijging van de autopremie verreweg het grootst. Volgens de Consumentenbond is er vaak geen sprake van een eerlijke stijging. Want ondanks de stijging van de autopremie, waren we in het eerste kwartaal van dit jaar 17 procent minder kwijt aan autoschade.

Kortom, er zijn minder ongevallen en we blijven meer betalen. Zou dit niet betekenen dat autoverzekeraars onnodig geld oppotten voor lastigere tijden? En is dit eigenlijk wel zo netjes tegenover de verzekerden.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is deze kritiek niet geheel terecht. Door de jaren heen zijn er steeds meer aanbieders op de markt verschenen, waardoor de concurrentiestrijd juist heel hoog ligt.

Hierdoor zijn jarenlang juist te lage premies gerekend om klanten te binden. Hierdoor leden de meeste verzekeraars tot en met 2019 juist verlies. De verhoging van de meeste premies in 2021 was dus simpelweg een optelsom om het voorgaande verlies te dekken en een inhaalslag te maken. Juist
in tijden van corona.

Kortingen op de autopremie in coronatijd
Toch hebben niet alle verzekeraars ervoor gekozen om hun premies te verhogen of te stabiliseren. Er werden wel degelijk kortingen op de autopremie gegeven. De angst heerst echter ook dat deze daling van korte duur zal zijn. Zeker nu het verkeer in grote mate toeneemt op de Nederlandse wegen. Wie in 2021 juist van een daling mocht profiteren, kan in 2022 hoogstwaarschijnlijk weer een forse stijging van de autopremie verwachten.

Maar geldt dat voor iedere verzekeringsmaatschappij? Gelukkig niet! De verzekeraars die hun premies de afgelopen jaren stabiel hoog hebben gehouden, profiteren nu van deze ontwikkeling. Zij kunnen hun premie stabiel houden, terwijl andere verzekeraars wellicht een stijging moeten
aankondigen. Dit levert ze niet alleen een goede concurrentiepositie op, maar de Nederlandse automobilisten ook een manier om flink op de autopremie te besparen. Liever stabiel hoge kosten, dan later extra veel betalen. En gelijk hebben ze.
Pin It