Vorig jaar kreeg de daklozenopvang in Alkmaar opnieuw meer aanmeldingen van volwassenen onder 26 jaar. In 2017 waren er 120 verzoeken tot opvang, vorig jaar waren dat er 150. En dat terwijl het totaal aantal aanvragen juist daalde van 504 naar 452. Deze aantallen staan in de Voortgangsrapportage Beleidskader Maatschappelijke Opvang. DnoDoen, de organisatie die daklozen en mensen die dakloos dreigen te worden helpt, wijdt de daling van het aantal aanmeldingen aan de coronacrisis.

Ondanks dat er minder vraag was, moest dnoDoen evengoed extra capaciteit regelen. De Alkmaarse nachtopvang en inloopvoorziening hadden door de coronaregels minder capaciteit. Dak- en thuislozen werden ook ondergebracht in hotelkamers en slaapunits op het terrein van dnoDoen. Voor jongvolwassenen werd een aparte inloopvoorziening geopend om beter op hun behoeften in te spelen. De stijging van het aantal dak- en thuisloze jongeren is overigens een landelijke trend.

Om de impact van de coronaregels wat te verminderen was van maart tot en met juni 2020 de inloopvoorziening aan de Helderseweg ook in het weekend geopend. Daarnaast heeft Reakt samen met Restaurant Stoer in de eerste coronamaanden warme maaltijden bij de dagbesteding geleverd. Deelnemers zonder verblijfplaats kregen dagelijks ook warm eten bij de nachtopvang van dnoDoen. Omdat de inloopvoorzieningen De Zwaan en De Steiger tijdelijk dicht waren, hielden de vrijwilligers telefonisch contact met de reguliere bezoekers en gingen langs met de 'Babbelfiets', een bakfiets met koffie en thee.

Om met name het aantal daklozen terug dringen wordt in Alkmaar, net als in veel andere gemeenten, veel gedaan aan ’vroegsignalering’. Om in te kunnen grijpen nog voordat iemand dakloos wordt, wordt de vinger aan de pols gehouden bij de GGZ, politie, woningcorporaties en maatschappelijke werkorganisaties. Vaak is er sprake van een opstapeling van problemen die aangepakt moet worden.

Alkmaar is een van vijftien gemeenten die een pilot draait waarbij vijf dakloze jongeren ondersteuning en woonruimte krijgen. Ook startte vorig jaar april Team 16+, dat jongeren met meervoudige problematiek begeleidt naar de juiste hulp of zorg. Dit omdat gebleken is dat ze nog wel eens dieper wegzakken en uit beeld verdwijnen nadat ze volwassen zijn geworden. Dan stopt de wettelijke jeugdzorg en wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van toepassing.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl