Woensdagavond verraste burgemeester Anja Schouten de heer Pieter Veeter met een Ere-insigne in goud van de stad Alkmaar. Het insigne en de bijbehorende oorkonde ontving hij tijdens een bezoek van de burgemeester aan een oefensessie van Soli Deo Gloria in het Olympiagebouw.

De heer Veeter is al sinds 1982 verbonden aan het Stedelijk Harmonie Orkest Soli Deo Gloria. Hij startte als muzikant en trad in 1982 toe tot het bestuur als penningmeester. Daarna werd hij voorzitter. Vorig jaar stopte hij na 25 jaar voorzitterschap bij het 100-jarig jubileum van de muziekvereniging. Vanwege de coronacrisis werden de festiviteiten echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Onder het voorzitterschap van de heer Veeter zijn de contacten met gemeente Alkmaar verstevigd en uitgebouwd. Door veel inspanning van zijn kant, kwam in 1993 het Olympiagebouw in eigen beheer van Soli Deo Gloria. Hij tilde de jaarlijkse voorjaarsconcerten van de vereniging naar een hoger plan door het aantrekken van professionele solisten zoals Marco Bakker, Louis van Dijk en Karin Bloemen. In samenwerking met het Trompetterkorps Alkmaar werkte hij aan het in stand houden van het opleidingstraject Music4U en werd de jeugdopleiding voortgezet en uitgebreid. Onder andere door deelname aan het Muziekakkoord Noord-Holland.

Soli Deo Gloria is inmiddels het vaste huisorkest van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet en de vereniging is beschermheer van Soli Deo Gloria. Ook verzorgt Soli Deo Gloria de muzikale omlijsting van de 4 Mei herdenking en de Kerstnachtviering in de Grote Kerk. Daarnaast zorgde de heer Veeter voor de instandhouding van de uitwisseling met het Posaunenchor (een kerkelijk blaasorkest) uit Lüttringhausen, Duitsland. (foto: JJFoto)
Pin It