Na maanden van afsluiting is de Nauertogt in Koedijk weer open voor al het verkeer. De weg en het fietspad zijn omgeruild. Het fietspad ligt nu aan de zuidzijde, en de toplaag bevat witte steentjes zodat het in het donker beter zichtbaar is. Helemaal klaar is het werk nog niet. Door slecht weer is nog geen markering aangebracht en er moet nog een drempel worden aangepast.

Inwoners van Koedijk hebben tijdens een bewonersavond gevraagd om verlichting langs het nieuwe fietspad. Omdat het pad in een buitengebied ligt, wordt geen straatverlichting gebruikt, maar de gemeente gaat onderzoek doen naar het gebruik van de nieuwe weg en daarbij kijken of er hier en daar nog verlichting nodig is, bijvoorbeeld 'accentverlichting' bij in- en uitritten.

Een andere wens was aanpassing van twee verkeersdrempels op het ‘oude’ gedeelte van de Nauertogt. Eén drempel is inmiddels aangepast, de drempel bij Geestmerloo volgt in het voorjaar. Dan zal gemeente Langedijk ook de Kanaaldijk aanpassen met snelheidsbeperkende maatregelen. Volgende maand organiseert de gemeente hierover een bewonersavond, waarop verkeerswethouder Nils Langedijk toelichting zal geven.

De herinrichting Nauertogt en de aanpassingen op de Kanaaldijk worden deels betaald door de provincie.
Pin It