Gemeente Alkmaar heeft een sluitende begroting voor 2022. Bovendien is er voor de jaren 2023-2025 een positief resultaat geraamd. En dat zonder lastenverhoging. "Daar kunnen we best een beetje trots op zijn", vindt wethouder Robert te Beest. De begroting is maandag door de gemeenteraad aangenomen.

“De begroting 2022 is de laatste begroting van deze raadsperiode", aldus financiënwethouder Pieter Dijkman namens het college van B&W. "Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Woningbouw heeft voor ons topprioriteit. De nood is hoog. Vandaar onze ambitie om 15.000 duurzame woningen te realiseren langs het Noordhollandsch Kanaal. En we gaan door met de energietransitie en het sterk houden van onze lokale economie.

Met de vastgestelde begroting blijft gemeente Alkmaar volop investeren in zowel de stad als de dorpen. Onder andere wordt 6,3 miljoen geïnvesteerd in scholen, 500.000 miljoen in de top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers, 375.000 euro in vergroening en biodiversiteit, bijna 2,2 miljoen in herinrichting van de binnenstad, en 930.000 in renovatie van sportvelden.

Dankzij een aangenomen motie werd nog 1 miljoen gestort in het stimuleringsfonds voor initiatieven waarmee economische schade door de coronacrisis kan worden aangepakt. De oorspronkelijke 2,5 miljoen is inmiddels verdeeld. De verwachting is dat het betaald kan worden uit een compensatie van het rijk voor gemiste parkeerinkomsten in de coronaperiode, en anders haalt de gemeente het uit de eigen reserves.

"Met de begroting 2022 en alle investeringen zorgen wij voor een aantrekkelijke gemeente, met goede voorzieningen en een sociaal pakket voor hen die dat nodig hebben", vervolgt wethouder Dijkman. "Zodat iedereen kan meedoen, wij maken samen Alkmaar.”
Pin It