Gemeente Alkmaar stort nog eens een miljoen euro extra in het stimuleringsfonds dat de economische schade van corona moet beperken. De raad van de gemeente Alkmaar steunde maandagavond een voorstel van OPA om die forse donatie bij te storten in dat tijdelijke fonds. De verwachting is dat het betaald kan worden uit een compensatie van het rijk voor gemiste parkeerinkomsten in de coronaperiode, en anders haalt de gemeente het uit de eigen reserves. zo besloot de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar.

Het bedrag van 2,5 miljoen euro waarmee de pot in juli 2020 werd gevuld, is inmiddels helemaal besteed aan initiatieven die de gemeente weer aantrekkelijk moet maken voor bezoekers. Ook al is het geld uit het Stimuleringsfonds allemaal al besteed, toch is de coronaperiode weer eens met minimaal enkele maanden verlengd. Daarom zou er moeten worden bijgestort, dat zijn de meeste raadsleden met OPA, de indiener van de motie, eens. Volgens fractievoorzitter Victor Kloos heeft het fonds een goede bijdrage geleverd aan de economie van onze stad: "Het is van groot economisch belang, met name voor de binnenstad, om het stimuleringsfonds nieuw leven in te blazen.”

Het miljoen komt voorlopig uit de algemene reserves van de gemeente. Maar de verwachting is dat het Rijk binnenkort met een compensatie voor de tegenvallende opbrengst van de parkeergelden, doordat Alkmaar in de coronatijd veel minder werd bezocht. Die compensatie kan oplopen tot ruim een miljoen euro. Alleen de Partij voor de Dieren was tegen de motie, de andere partijen schaarden zich achter het voorstel.
Pin It