Gemeente Alkmaar leent Alliander 3,3 miljoen euro voor de aanpassingen die nodig zijn op het elektriciteitsnetwerk. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen. De raadsleden vonden dat Alkmaar eigenlijk geen andere keuze heeft. Zonder kapitaalversterking van Alliander kan de netbeheerder niet de investeringen doen die nodig zijn om de energievoorziening op peil te houden.

De energietransitie zit in een versnelling en dat leidt tot meer duurzame lokale opwek én een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Het elektriciteitsnetwerk moet op de kortst mogelijke termijn worden aangepast en uitgebreid. Alliander vroeg daarom aan alle aandeelhouders, veelal lokale overheden, om een kapitaalinjectie. Bergen en Heerhugowaard stemden eerder al in met die lening. In Alkmaar stond het dinsdagavond op de agenda.

Alliander krijgt het geld niet van harte, Raadsleden stemden slechts schoorvoetend in, en niet voordat er kritiek werd geleverd op de netbeheerder. Raadsleden snappen niet waarom Alliander niet was voorbereid op de energietransitie en het Klimaatakkoord. In de ogen van veel raadsleden had de netbeheerder al jaren eerder moeten beginnen om het netwerk geschikt te maken voor de grotere vraag naar energie en de lokale opwek met zonnepanelen en windturbines.

Wethouder Pieter Dijkman voelde zich als aandeelhouder niet geroepen om het voor Alliander op te nemen. Volgens hem wordt heel Nederland overvallen door de groei van de vraag, maar ook hij vindt het vreemd dat Alliander dat niet eerder heeft voorzien. "De timing is nogal ongelukkig. Heeft Aliander onder een steen gelegen?" zo sluit hij zich aan bij de kritiek vanuit de gemeenteraad.

'De situatie is zeer ernstig', schreef het college van burgemeester en wethouders eerder al in antwoord op vragen van de VVD-fractie. Het netwerk zit tegen de grenzen van zijn capaciteit aan. De resterende ruimte gaat naar nieuwe woonwijken, maar bedrijven die een nieuwe aanvraag doen komen voorlopig op een wachtlijst. De capaciteitsproblemen op het Alkmaarse elektriciteitsnetwerk kunnen de ontwikkeling op bedrijventerreinen vertragen en de woningbouwplannen langs het Noordhollandsch Kanaal in de wielen rijden. In ieder geval de komende vijf jaar zal het elektriciteitsnetwerk voor knelpunten leiden als bedrijven zich hier willen vestigen, verhuizen of uitbreiden. Daardoor komen ook bedrijfsverplaatsingen in gevaar, die ruimte moesten bieden aan nieuwe woningbouw binnen de stadsgrenzen. Zo lijkt vertraging te ontstaan bij plannen voor woningbouw op bedrijventerreinen Oudorp en Overdie.

"Zolang wij dit niet kunnen oplossen, heeft dat invloed op de woningbouw in de stad. Dus moeten we alles inzetten, ook als het extra geld kost," zo stelde wethouder Dijkman dinsdagavond. De lening aan Alliander lost het probleem overigens niet plotseling op. "Met een lening voorkomen we slechts dat het niet erger wordt. Het verdient niet de schoonheidsprijs. Maar ik wil niet zwartepieten wie de schuld draagt, daar krijgen we onze elektriciteit niet van."

De gemeente wil de druk van het netwerk verlichten door grote bedrijven te vragen om niet allemaal op hetzelfde moment stroom te verbruiken. Dit 'congestiemanagement' is ook een van de kortetermijnoplossingen waar Liander nu zelf onderzoek naar doet in deze regio.
Pin It