Het aantal mensen dat deels of geheel in de WW zit is in oktober weer verder gedaald. De landelijke afname van het aantal WW-uitkeringen is 4,2 procent en regio Alkmaar houdt ongeveer gelijke tred.  De krapte op de arbeidsmarkt is dan ook weer verder gestegen.

Binnen de regio zag Heerhugowaard de grootste WW-daling van 6,0 procent.  Daarna volgden Alkmaar (4,1%), Heiloo (3,7%), Bergen (3,6%) en Langedijk met een bescheiden 1,2 procent. Daarbij moet gezegd worden dat in Langedijk het percentage WW'ers op de beroepsbevolking al zeer laag is: slechts 1,2 procent. De andere gemeenten zitten gemiddeld iets onder de 2,0 procent, wat ook nog laag is.

Met name in de industrie en uitzendwerk daalde het aantal WW-uitkeringen sterker dan nationaal. De krapte op de arbeidsmarkt steeg verder, vooral in de techniek, ICT en zorg. Onderhand zijn er in een flink aantal sectoren meer vacatures dan (geschikte) kandidaten. Dat komt deels door een mismatch tussen vraag en aanbod.

Hans Tromp,  UWV-manager Noord-Holland Noord, stelt dat een bredere kijk nodig is om die mismatch aan te pakken: "We zullen meer moeten denken in termen van skills en interesses, opleiden op de werkvloer en het werk anders organiseren. Dat vraagt om versterking van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Gelukkig weten we elkaar steeds beter te vinden."

UWV heeft voor werkgevers het document '27 oplossingen voor personeelstekorten' opgesteld, waarbij oplossingen zijn onderverdeeld in de richtingen ‘nieuw talent aanboren’, ‘werk anders organiseren’ en ‘binden en boeien’. Voorbeelden zijn het scholen van eigen personeel en parttimers de mogelijkheid bieden meer uren te werken. In de arbeidsregio geven ongeveer 12.000 mensen aan eventueel meer uren te willen werken.
Pin It