Alkmaar heeft sinds 2004 een stadsdichter, maar sinds 1 november zit de gemeente zonder. Toen zat termijn van Joris Brussel erop en er is nog geen opvolger aangewezen. De gemeente is op zoek naar iemand die de pen op 1 januari overneemt. Voor zover bekend zijn tien kandidaten benaderd.

Gemeente Alkmaar vindt dat literatuur en poëzie een belangrijk onderdeel vormen van de culturele infrastructuur én historie van Alkmaar. Vandaar een stadsdichter. De eerste was Joost Zwagerman, waarnaar een Essayprijs is vernoemd na zijn overlijden. De tweede was Margreet Schouwenaar, die niet alleen schreef maar ook het Dichtersgilde van Alkmaar oprichtte. Joris Brussel bouwde voort met een platform en een symposium voor poëzie.

Voor de zoektocht naar een nieuwe stadsdichter is een voordrachtscommissie opgericht, met dichters (waaronder cultuurprijswinnaars) en een paar poëzieliefhebbers uit de beeldende kunst.  Leden zijn ook Erna Winters, directeur van de bibliotheek en Patrick van Mil, directeur van het Stedelijk Museum. Zij hebben inmiddels hun voorkeuren aan de selectiecommissie te kennen gegeven.

Vanzelfsprekend zoeken ze naar iemand die goed kan dichten. Daar is een nieuw criterium aan toegevoegd: de stadsdichter moet betrokken zijn bij Alkmaar en haar samenleving. Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij of zij minimaal vijf keer per jaar een gedicht voor Alkmaar creëert, gedichten voordraagt aan publiek en ook op andere manieren actief betrokken is bij de samenleving. (foto: Pixabay / Samuel F. Johanns)
Pin It