De uitdaging waar het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voor staat openbaart zich ook in de regio Alkmaar. En die uitdaging gaat niet alleen over aantallen. De AZC's in Nederland stromen vol, het COA heeft daarom gemeente Alkmaar gevraagd om maximaal 450 statushouders op te vangen aan de Picassolaan. Alkmaar heeft daar na aanvankelijk verzet positief op gereageerd.

Het complex wordt per 2022, en voor maximaal twee jaar, een Regionaal Wooncentrum voor maximaal 280 statushouders uit de regio. Ook de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (straks Dijk en Waard) zijn gevraagd hier aan mee te werken om zo een optimaal capaciteitsgebruik te kunnen realiseren. Beide gemeenten hebben het COA echter laten weten daar niet aan mee te willen werken.

In de ogen van de Heerhugowaard en Langedijk is tijdelijke huisvesting in Alkmaar niet wenselijk "voor deze kwetsbare groep, die al zoveel heeft meegemaakt". Dit is te lezen in een brief die aan de gemeenteraad is gestuurd: "Om die reden streven wij ernaar om onze statushouders zonder tussenstap te huisvesten in Dijk en Waard."

De gemeenten vrezen verder dat de statushouders na twee jaar hun urgentiestatus kwijt raken als ze dan nog geen woning in Heerhugowaard of Langedijk hebben, juist terwijl er in overleg met de woningcorporaties alles aan gedaan wordt op zo kort mogelijke termijn huisvesting te vinden.
Pin It