Castricum kan een deel van de goedgekeurde asielzoekers die zij een woning moeten aanbieden, in de toekomst onderbrengen in De Vluchthoef aan de Picassolaan. Donderdag tekenden woonwethouders Pieter Dijkman en Paul Slettenhaar hiervoor. Alkmaar verlost Castricum hiermee van een probleem, die een aanwijzing van de provincie Noord-Holland moest vrezen omdat de gemeente al jaren draalt met de huisvesting van statuszoekers. Bij een dergelijke aanwijzing brengt de provincie de statushouders ergens onder op kosten van de gemeente Castricum.

Naar aanleiding van het dringende verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), bood Alkmaar samenwerking aan met andere gemeenten voor de heropening en het beheer van De Vluchthoef voor statushouders en ook woningzoekenden met een spoedindicatie. Dit resulteerde in een overeenkomst met gemeente Castricum, donderdag ondertekend door woonwethouders Pieter Dijkman en Paul Slettenhaar.

Gemeente Alkmaar wil 'De Vluchthoef' van het COA kopen en na twee jaar slopen voor de bouw van een woonwijk. Samenwerking met Castricum levert een win-win situatie op, aldus wethouders Dijkman en Slettenhaar: “We werken samen op tal van domeinen. Met de ondertekening van deze bestuursovereenkomst leggen we de afspraken vast en bieden we een passende oplossing om onze taakstelling in te lossen."

De bestuursovereenkomst legt afspraken vast op het vlak van de verdeling van de beschikbare appartementen, de duur van de overeenkomst en de financiën. Zodra aankoop rond is, sluit Castricum aan. (foto: JJFoto)
Pin It