Steeds meer dorpsinitiatieven staan vanwege bezuinigingen onder druk. Lokale Fondsen Nederland organiseert samen met de Vereniging van Kleine kernen in Noord- Holland en Crowdfundingplatform Voor je Buurt een inspiratie- bijeenkomst in Obdam. Deze zal gaan over fondsenwerving bij vermogensfondsen, sponsoring, collectes, crowdfunding en zelfwerkzaamheden.

De bijeenkomst op 1 april vindt plaats van 19:00 tot 21:30 uur in Dorpshuis De Brink Obdam, Dorpsstraat 155. Meer op de website van Lokale Fondsen Nederland.