Alkmaar Centraal

Er is de afgelopen tijd ook in Alkmaar veel gebeurd wat de gemoederen flink bezig houdt. Wat gemoederen precies zijn is natuurlijk een eerste vraag, maar ik heb er wel een voorstelling bij. Om het zeker te weten is het beter om na te vragen of onderzoek te doen. Al komen sommige antwoorden niet boven water, ondanks deze zomerse temperaturen. Dat maakt het meteen tot verhitte gemoederen, dat is me wel duidelijk geworden.

Zelf ben ik zijdelings bij de locale politiek betrokken. Zijdelings als fractieondersteuner, dat is geen officiële functie, wel een taak. En betrokken, ook omdat het om en over Alkmaar gaat. Bij de PvdA, vanwege de gedachte aan een meer rechtvaardige verdeling van rijkdom en welvaart. Materieel bedoel ik, geestelijke rijkdom is weer een ander verhaal. Over wat er is en wordt besproken tijdens het wekelijkse overleg ga ik natuurlijk niet in. Dat is en blijft intern, zoals dat ook bij andere partijen het geval zal zijn. Tenminste, dat veronderstel ik, zeker weten is het niet. Daar ga ik niet over.

Wat mij opvalt is de manier van communiceren.  Pijnlijke steekwoorden in de krant en bijvoorbeeld  Twitter. Het heeft niet mijn voorkeur, niet voor niets noem ik het steekwoorden. Ik vergelijk het met het chatten op msn . Druk met veel, korte teksten, weinig ruimte voor nuance en dus weinig wederzijds begrip. Wel frustratie en ruzies, die eigenlijk “nergens” over gingen. Blijkbaar is er bij alle tegenstellingen, daarvoor is het tenslotte politiek en warrig, ook een flinke rancune. En, heel eerlijk, met de manier waarop  twee “oude”en “nieuwe” coalitiepartners met de anderen is  “gecommuniceerd” heb ik veel moeite. Communicatie betekent letterlijk mededelen, daar versta ik iets anders onder dan een eenzijdig bericht.  Jammer. Op deze manier was het  excommunicatie.

Een groot voordeel van een mening is dat je hebt en het is aan anderen om daar iets mee te doen. Het zou mij goed lijken als meningen over en weer worden besproken en bijgesteld. Behalve locale partijpolitiek is er een groter belang, namelijk dat van de mooie stad Alkmaar en dus van de mensen die er wonen. Dat lijkt me verheven boven partijbelangen. Pak het op, stel ik de diverse partijen voor. Schreeuw niet langer van of over de daken, maar ga over tot wat het echt in zou moeten houden: communicatie!  Misschien wordt dan voor de mensen in Alkmaar duidelijk wat er echt speelt en aan de hand is. En kan er een goede, inhoudelijke discussie worden gevoerd. Zoals goed verwoord door Gosse Postma: ik praat graag met mensen die een andere mening hebben. Dan krijg je tenminste een goed gesprek. Mits constructief!

Klaas Luchtmeijer

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl