Alkmaar Centraal

Het aantal WW-uitkeringen in arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord in maart met 2,7% gedaald ten opzichte van februari. Naast seizoensinvloeden is deze ontwikkeling het gevolg van het licht economisch herstel. De daling hield vrijwel gelijke tred met de landelijke tendens (-2,6%).

Het aantal WW'ers is 2,2% lager dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2012 dat er een daling over een jaar waar te nemen is.

Deze week bracht UWV het rapport ‘Flexwerk na de WW’ uit. Hieruit blijkt dat verreweg de meesten die vanuit de WW aan de slag komen, werken met een flexibel contract. Een jaar na de werkhervatting werkt 84% in een flexibel contract, in 2008 was dit nog 79%.

1 op de 20 uitzendkrachten heeft een jaar na werkhervatting een vast contract. Voor de crisis was dit nog 1 op de 10. Ongeveer 25% van de WW-uitkeringen wordt verstrekt aan mensen die in 2014 al ingeschreven stonden. Bij WW-ers die een uitzendcontract hadden was dit aandeel met 41% aanzienlijk hoger.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl