Alkmaar Centraal
Alkmaar, 19 mei 2011. In 2009 is er een start gemaakt met het 'veiligheidshuis', een pand én een samenwerkingsverband waar binnen de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en diverse zorgpartners nauw samenwerken om mensenhandel en jongerenoverlast aan te pakken. Inmiddels zijn er al vijfhonderd zaken afgehandeld met als resultaat een nieuw leven voor vrouwen die uit de prostitutie zijn gestapt en rechtszaken tegen mensen die van mensenhandel worden verdacht. In juni gaat de gemeenteraad beslissen of het 'veiligheidshuis' geld van de gemeente blijft ontvangen. Er is een versnelde evaluatie uitgevoerd en het rapport dat daar uit voortkwam ziet er gunstig uit. Het gaat om tachtigduizend euro.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl