In 2011 kwam de gemeente Alkmaar en AZ overeen over een nieuw trainingscomplex in de Westrand. Uiteindelijk besloot AZ het jeugdcomplex in Zaanstad te bouwen en ontstond een juridisch conflict. Het college voorziet een lange en kostbare procedure met onzekere afloop, die de relatie met AZ kan schaden. B&W vragen de gemeenteraad in te stemmen met het besluit geen verdere juridische procedures te volgen om gemaakte kosten voor verwerving en ontwikkeling terug te claimen.

De schade is bepaald op € 808.000. Het voorstel is geen bodemprocedure te volgen, maar het verlies te incasseren en te verwerken in de jaarrekening van 2014. 

Pin It