De Alkmaarse fracties van GroenLinks, Senioren Partij Alkmaar, Leefbaar Alkmaar en de PvdA hebben vragen gesteld aan het college over de aanpak in Overdie. Op 30 maart werd Overdie door minister Stef Blok van de ‘38 wijken lijst’ gehaald en werden meerdere projecten genoemd waar dit succes aan te danken was.

Volgens de fracties roept de toelichting op deze projecten echter nog steeds vragen op. PvdA-raadslid  Mohamed Keskin schrijft namens de fracties dat ze van wijkbewoners nog steeds signalen ontvangen dat er  een en ander mis is in de wijk; een groep jongeren stuurde onlangs zelfs een klachtenbrief naar de gemeente.

De fracties willen daarom van de gemeente onder andere inzicht in het aantal jongeren wat in Overdie overlast veroorzaakt, de jeugdwerkloosheid en de hoeveelheid geld die de afgelopen jaren uitgegeven is aan sociaal-economische projecten in Overdie.

Ook vragen ze of het college op de hoogte is van de klachtenbrief en wat het college van plan is om met de geuite klachten te gaan doen.

Pin It