De gemeente van Langedijk heeft de conclusie getrokken dat Langedijk te klein is om alle taken die de gemeente tegenwoordig toekomen, zoals alle zorgtaken, goed te kunnen uitvoeren. Het college bekijkt daarom de mogelijkheden wat betreft een samenwerking met een van de buurgemeenten Alkmaar, Heerhugowaard of Schagen, en gaat wellicht nog praten met Bergen.

In maart hebben Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk al een convenant getekend in het kader van de HAL-samenwerking. Tegen het begin van juni moeten de mogelijkheden duidelijk zijn en tegen die tijd gaat de gemeente ook de burgers over de stand van zaken informeren.

De opties zijn dat Langedijk volledig of alleen op ambtelijk vlak fuseert met een van de buurgemeenten of het ambtelijke werk uitbesteed waardoor een regiegemeente ontstaat, oftewel een gemeente zonder ambtenaren.

Het voordeel van een ambtelijke fusie is dat de gemeenten zelfstandig blijven, maar er één ambtenarenorganisatie komt. Deze optie is ook minder ingrijpend dat een volledige fusie, waarbij er verkiezingen moeten komen, de burgemeesters moeten opstappen en er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college gevormd wordt.

Pin It