Alkmaar Centraal

In april daalde het aantal WW-uitkeringen in vrijwel alle gemeenten van Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond. De totale afname was -3,9% (1.144 uitkeringen), landelijk was dit 3,7%. Ten opzichte van april vorig jaar was de daling -4,4% (1.300 uitkeringen).

De arbeidsmarkt lijkt zich in Noord-Holland iets beter te ontwikkelen dan landelijk. Bovendien gingen alle leeftijdsgroepen erop vooruit. Dit komt vooral door seizoensgerelateerd werk, maar er zijn meer positieve signalen zoals omzetstijging in de bouw, groei in de agrarische export en toename van het aantal uitzenduren.

Het aantal WW'ers tot 27 jaar nam met ruim 12,5% af ten opzichte van maart. Landelijk was dat 11,2%. Dit lijkt veel, maar slechts zo’n 6% valt in deze categorie. Weinig jongeren schrijven zich in en zij kennen een beperkte WW-duur.

De meeste uitkeringen (bijna 48%) worden verstrekt aan mensen tussen de 27 en 50 jaar. De regio's kenden een afname van -4,3%, iets minder dan landelijk (-4,9%). Vooral in Noord-Holland Noord nam het aantal 50-plus WW'ers sterker af (-3,0%) dan landelijk (-1,4%). Het zijn er nog wel meer dan in 2014.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl