Er komt definitief geen schadeclaim tegen AZ vanwege het tóch niet aanleggen van een trainingscomplex aan de Westrand van Alkmaar. Na overleg dat jaren duurde en de ondertekening van een convenant in 2011 besloot AZ toch naar de Zaanstreek te verhuizen met het complex.

Dinsdagavond stemde tijdens een commissievergadering een meerderheid in met het niet starten van een bodemprocedure tegen de club. Het College wil graag een streep zetten onder de slepende kwestie nadat in augustus 2014 de rechter AZ al in het gelijk had gesteld.

Pin It