Alkmaar Centraal

Dinsdagavond  ontvingen negentien sportverenigingen in De Hoornse Vaart uit handen van VVD-wethouder Sport, Pieter Dijkman, een eenmalige subsidie. De gemeenteraad van Alkmaar kende eind vorig jaar een bedrag van €100.000 toe aan de breedtesport in Alkmaar. 

Maar liefst drieëndertig sportverenigingen gaven begin dit jaar gehoor aan de oproep in te schrijven op de eenmalige subsidie. Een selectiecommissie beoordeelde de initiatieven en honoreerde uiteindelijk negentien aanvragen. De veertien andere aanvragers ontvingen een aanmoedigingssubsidie. (foto: Rob Verhagen)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl