Alkmaar Centraal

Over twee weken beginnen de International Children’s Games in Alkmaar. Tussen 24 en 29 juni ontvangt Alkmaar 1300 sporters tussen de 12 en 16 jaar uit 90 steden wereldwijd. De voorbereidingen zijn uiteraard in vole gang. Zo is begonnen met de bouw van een groot Sportdorp gebouwd op het DFS-terrein aan de Hoornseweg 28b in Alkmaar.

Het terrein bestaat uit een aantal voetbalvelden waar sinds een aantal jaren geen vereniging meer is gevestigd. Op dit terrein worden een aantal grote tentconstructies opgezet, waarin kamers gebouwd gaan worden. (foto: Schoonproducties)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl