Dinsdagavond vond in de Grote Kerk een goedbezochte afscheidsreceptie plaats voor wethouder Peter de Baat. In mei zag De Baat zich genoodzaakt af te treden als wethouder toen naar voren kwam dat de gemeente Alkmaar een tekort van 8,3 miljoen op de begroting had.

De Baat oogde ontspannen tijdens de receptie maar herhaalde nog eens dat er zonder voldoende informatie vanuit de ambtelijke top geen goede bedrijfsvoering mogelijk is. Wethouder Victor Kloos was vol lof over De Baat. De aangehaalde anekdotes vonden een gewillig oor bij het publiek en boden hen die De Baat niet zo goed kenden de mogelijkheid voor een andere blik op de ex-wethouder. Burgemeester Piet Bruinooge prees hem voor zijn inzet voor de sport in Alkmaar en het feit dat hij altijd veel mogelijkheden zag en dat hij, als er iets fout ging, toch kalm bleef. 

Peter de Baat ontving voor zijn verdiensten uit handen van burgemeester Piet Bruinooge het gouden ere-insigne van de stad. (foto: Fotostudio Wi©k Natzijl)

Pin It