Alkmaar Centraal
De Rijp, 19 maart 2015. Na zeven jaar discussie met de stichting Open Polders is het eindelijk definitief: de nieuwe schapenstal van boer Raymond Zijp in De Rijp mag blijven. De stichting Open Polders wilde niet dat de stal er zou komen omdat die het unieke karakter van de polder zou aantasten, maar woensdag wees de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State alle bezwaren tegen de stal in hoger beroep af.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl