Alkmaar, 20 maart 2015. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord is in februari met 1,6% afgenomen. In Zaanstreek/Waterland was de afname 1,5%, in Zuid-Kennemerland en IJmond bedroeg deze 1,3%. Hiermee was de afname in alle drie de regio’s veel sterker dan de landelijke daling van 0,5%. Alleen in Friesland was de daling in februari groter.

De combinatie van het begin van zowel het agrarisch- als het horecaseizoen laat zich in de sterkste dalers duidelijk zien. Een bevestiging van deze ontwikkeling is te zien op Texel, waar het aantal WW-uitkeringen in februari ruim 10% lager lag dan in de maand er voor. Ten opzichte van een jaar geleden worden op Texel nog wel bijna 8% meer WW-uitkeringen verstrekt, dus het niveau is nog niet op peil.

Vrijwel alle grote sectoren (meer dan 1000 WW-uitkeringen), met name de uitzendsector, lieten in februari een afname zien. Een aantal kleinere sectoren liet de afgelopen maand wel een kleine stijging zien.