Alkmaar Centraal

Wie zaterdag langs velden kwam en zich afvroeg wat een tweetal rondlopende mensen daar nou aan het doen waren: het waren waarschijnlijk ganzentellers. De derde zaterdag in juli staat al jaren in het teken van deze jaarlijkse telling. Dit jaar werkten voor het eerst vrijwillige vogelaars en terrein- en wildbeheerders samen.

Onder de zomerganzen die in kaart gebracht worden vallen de volgende soorten: grauwe gans, Canadese gans, brandgans (in Nederland broedende exemplaren) en Nijlgans. De telling is door gezamenlijke en gelijktijdige telling optimaal bruikbaar en vergelijkbaar.

Landschap Noord-Holland, gevestigd in Heiloo, en de Faunabeheereenheid zijn verheugd dat de verschillende groepen samenwerken. Gezien de omvang van de provincie en het aantal ganzen, vorig jaar rond 120.000, is dit een enorme klus.

Landschap Noord-Holland analyseert deze gegevens om inzicht te verkrijgen in de aantallen, ontwikkeling in de tijd en de ruimtelijke verspreiding. De provincie en Faunabeheereenheid gebruikt deze informatie voor het faunabeleid en daarnaast worden de gegevens geleverd aan SOVON vogelonderzoek Nederland. (foto: Landschapnoordholland.nl)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl