Wat een verkeersbord allemaal teweeg kan brengen. De fractie van BAS is ook erg trots op de historische reconstructie van de Boompoortsbrug, maar dat bord... Aanvankelijk nam BAS aan dat het nog verplaatst zou worden, maar dit bleek niet zo te zijn.

Fractievoorzitter Ben Bijl: "Van enkele bewoners hebben wij hierover dan ook al enkele klachten ontvangen. We willen de wethouder vragen of het mogelijk is om op korte termijn dit verkeersbord te verplaatsen, in ieder geval voor de feestelijke opening."

OPA en BAS... welke fractie volgt?

Pin It