Alkmaar Centraal

Alkmaar is weer mooier met de Boompoort en na de zomer wordt het IJkgebouw in het Victoriepark gerenoveerd. Bij dat plan zaten extra ideeën: (deels) een reconstructie van de Rode Toren en de Waterpoort met brug, vlak naast het gebouw.

Ook bij dit idee komt de naam Ben Bijl naar voren, tegenwoordig fractieleider van BAS, in samenwerking met Remsey Cevat. Maar aangezien hij enige weerstand proeft bij de gemeentefunctionarissen die hier over gaan, laat hij het maar heel even zo. Eerst het restaurant met terras maar zien verschijnen.

Sowieso is het lastig zowel de toren als de poort met brug te realiseren. Regeltjes. "De toren zou op gemeentegrond komen te staan, maar de poort in het monumentale Victoriepark en dan moet je allemaal vergunningen bij het Rijk aanvragen," legt Bijl uit. John Steenbeek van Stichting Vrienden van Victorie ziet het wel zitten.

Maar wellicht moet het maar stapsgewijs. Eerst het ijkgebouw, dan de toren en uiteindelijk de poort en brug. "Alles wordt onder druk vloeibaar," lacht Bijl. Vooral wethouder monumentenzorg Anjo van der Ven en hoofd archeologische dienst Peter Bitter moeten warm gemaakt worden. (foto: Remco Cevat, zie ook Youtube)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl