Alkmaar Centraal
00:00
55
00:00
Vrijdag is de Nelson Mandelabrug bij bedrijventerrein Beverkoog officieel in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door de burgeme ...
De Velsertunnel sluit 15 april voor 9 maanden om groot onderhoud te verrichten, maar wordt van tevoren voor verkeer in zuidelijke richting drie wee ...
Inmiddels zitten beide gemeenten weer aan de regionale tafel, maar helemaal geklaard is de lucht nog niet. Volgens burgemeester Han ter Heegde van ...
Het hoofdkantoor van Taqa Energy verhuist per 1 mei van Den Haag naar Alkmaar. Het zal het SNS Reaal pand op de hoek van de Kruseman van Eltenweg e ...
ProRail voelt niets voor de voorstellen die de gemeente heeft aangedragen om station Alkmaar Noord beter toegankelijk te maken. Momenteel loopt er ...
Bij Hogeschool Inholland Alkmaar is woensdag om 12.30 uur de spijker goed op zijn kop geslagen om de start van de renovatie te markeren. Straks wor ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl