Het aantal geregistreerde minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting loopt terug in de provincie. Slecht 15% komt in bee ...
De Middenweg-Zuid in Heerhugowaard is vanaf maandag 22 januari afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met de herinrichtin ...
Met het oog op de Jeugdwet die 1 januari 2015 is ingevoerd, voerde de Alkmaarse Rekenkamercommissie twee onderzoeken naar hoe h ...
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor minderjarigen. Achterliggende gedachte is dat gemeenten ...
Gemeente Alkmaar maakt werk van diversiteit en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom voelt en volwaardig meedoet ...
Basisschool De Wiekslag in Stompetoren wordt onderworpen aan vernieuwbouw. De Alkmaarse gemeenteraad stelde al krediet beschikb ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl