In tien gemeenten verspreid over Nederland zijn buitengewoon opsporingsambtenaren het afgelopen jaar bewapend met een korte wap ...
Gemeente Alkmaar en de Huisvuilcentrale hebben een akkoord bereikt over een wegenruil op bedrijventerrein Boekelermeer. De geme ...
Het Alkmaarse college van B&W heeft het uitvoeringsprogramma 'Samen zorgen voor veiligheid' 2021-2023 vastgesteld en legt d ...
Gemeente Alkmaar heeft in opdracht van burgemeester Anja Schouten tijdelijk cameratoezicht ingesteld op de Thomas à Kempislaan ...
Bezuinigen op de zorg, zoals toegang tot jeugdhulp en huishoudelijke hulp, is bijna roeien tegen de stroom in. Een bezuinigings ...
Gemeente Alkmaar laat afvalbakken in wijken en parken op 6 december weer afsluiten. Dit levert ongemak op, maar is helaas nodig ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl