Alkmaar Centraal
De fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar maakt zich zorgen over de staat van onderhoud van de nostalgische en de traditionele zitbankjes in ...
Het Alkmaars Energieprogramma; het programma waarin vastgesteld staat op welke wijzeop lokaal niveau een bijdrage geleverd kan worden aan het verdu ...
Dinsdag 26 mei wordt het busstation aan de Stationsweg heringericht. Het deel vóór het stationsgebouw wordt een voorplein met een brede loops ...
De NCPN in Heiloo wil opnieuw een onderzoek naar de verkeerseffecten van de aansluitingsweg op de A9. Zo meldt het NHD. Aangezien er sprake ...
Wijkbewoners uit Overdie geven nog altijd aan dat er een en ander schort in de wijk. Ondanks de positieve geluiden over de gemeentelijke projectlei ...
Onlangs heeft de gemeente Alkmaar nieuwe software voor de loonadministratie geïnstalleerd. Dit is niet helemaal vlekkeloos gegaan, want de der ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl