Alkmaar Centraal
Door een drietal inwoners is een bezwaarschrift ingediend tegen de hen opgelegde parkeerbelasting. Dit heeft betrekking tot de appartemententoes ...
Wegens goede resultaten van het in de regio Alkmaar gezamenlijk aanpakken van voortijdig schoolverlaten, wordt het driejarige convenant met nog e ...
Het college blijft van mening dat de parkeerproblematiek op het Schermereiland het best aangepakt wordt met parkeervergunningen. Hierdoor worde ...
Het zag ernaar uit de eigenaren van de uitgebrande panden in de Langestraat zelf de kosten voor het wettelijk verplichte archeologisch onderzoek m ...
In de raadsvergadering van 25 juni is een motie aangenomen met het verzoek om extra groen rond de nieuwe bioscoop en het poppodium in te plannen ...
Vanaf 15 juli kunnen Alkmaarders drankenkartons en blik ook scheiden van het restafval. Dit afval kan met plastic afval worden ingeleverd. Na de ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl