Alkmaar Centraal
De bibliotheek in De Mare is ingrijpend verbouwd en opnieuw ingericht. Op vrijdag 18 september zal voor genodigden de officiële opening plaatsvind ...
De provincie Noord-Holland organiseert maandag 14 september een informatiebijeenkomst over geplande werkzaamheden aan drie kruispunten van de Ring ...
De gemeente Alkmaar is druk bezig haar financiële positie op orde te brengen. Dit voorjaar bleek dat de gemeente een structureel tekort van 6 milj ...
In de raadsvergadering van 4 juni is een motie Retteketetteketet aangenomen met betrekking tot de verkoop van ‘normaal’ bier in plaats van eve ...
De Alkmaarse verbinding van sport met maatschappelijke onderwerpen zoals re-integratie, dagbesteding en opvoeding, is door de Vereniging Sport en G ...
Maandag 31 augustus werden de colleges in Noord-Holland Noord overvallen door de mededeling van de President van de Rechtbank Noord-Holland dat er ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl