Alkmaar Centraal
Vrijdag 9 oktober was de nationale Dag van de Duurzaamheid. Door heel Nederland vonden, voor het zevende jaar, duizenden duurzame activiteiten pla ...
In het eerste kwartaal 2015 werd Alkmaar geconfronteerd met forse financiële uitdagingen. Nu biedt het college van Alkmaar de gemeenteraad een nag ...
Dit weekend wordt de jaarlijkse Coming Out Dag gevierd. Op 11 oktober zelf, wat op zondag valt, vindt in de Remonstrantse Kerk aan het Fnidsen ...
Op 26 oktober wordt een extra raadsvergadering over gehouden de ‘Wensen en bedenkingen’ wat betreft de opvang van asielzoekers in het voormali ...
Op 26 oktober wordt om 20.00 uur een extra raadsvergadering gehouden waarin de wensen en bedenkingen van Alkmaarders besproken worden over vestigin ...
Zoals verwacht was de opkomst groot, dinsdagavond bij de informatiebijeenkomst over de komst van 600 asielzoekers naar het voormalige belastingkant ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl