Alkmaar Centraal
COA neemt het voormalig belastingkantoor in gebruik als asielzoekerscentrum. Het pand aan de Robonsbosweg wordt ingericht als tijdelijke opvang ( ...
Vanavond vindt een raadsvergadering plaats en bespreekt de raad de twee analyses over het ontstaan van de financiële en bestuurlijke situatie in A ...
Leefbaar Alkmaar heeft sinds begin juli een meldpunt waar bewoners van de binnenstad terecht kunnen met klachten over nachtelijke overlast. Dit mel ...
De fractie van OPA vroeg naar de plannen voor exploitatie van het Sportpaleis, omdat het via betrokkenen diverse berichten te horen kreeg. Het coll ...
Vrijdag vond overleg plaats tussen vakbonden FNV, CNV en CMHF en de gemeente Alkmaar. Dit overleg is door de vakbonden aangegrepen om de onrust o ...
Het college van Alkmaar heeft een regeling vastgesteld die mantelzorgers jaarlijks een extraatje toebedeelt: het Alkmaar’s Mantelzorgcompliment. ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl