Alkmaar Centraal
In april is aan Stichting Rekere 2.0 een subsidie verstrekt van € 300.000 om het voormalige pand van het Clusiuscollege te herinrichten. De sti ...
Het college heeft vragen van OPA over verhoging van veiligheid in de gemeente en Oudorp in het bijzonder beantwoord. Gebruik van camera's met kent ...
Donderdag 27 augustus is een extra raadsvergadering ingelast om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. De gemeente Langedijk moet structure ...
Voor het nieuwe Alkmaar moest ook een nieuwe burgemeester gekozen. Hiervoor hadden zich diverse kandidaten aangemeld. De gemeenteraad koos in juni ...
De in aanbouw zijnde brede school De Pauw in De Rijp krijgt een gemeenschappelijke ruimte voor multifunctioneel gebruik. Hoe de inrichting van ...
Sinds 1 januari bestaat de Wet Bedrijven Investeringszones, een middel om belasting te heffen voor beheer van bedrijfszones. Het bijdragen aan ko ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl