Alkmaar Centraal
Onlangs heeft de gemeente Alkmaar nieuwe software voor de loonadministratie geïnstalleerd. Dit is niet helemaal vlekkeloos gegaan, want de der ...
Er komen acht agenten bij in de politie-eenheid Alkmaar-Heiloo-Bergen-Castricum. Maar dat is nog niet genoeg, volgens burgemeester Piet Bruinooge. ...
In de nieuwe Huisvestingsverordening wordt er voor gekozen geen loting toe te passen en dus huurwoningen tot de huurtoeslaggrens alleen toe te wij ...
Raadsleden van Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS) Ben Bijl en Willem Peters vragen aan het college wat de onderzoeksopdracht is naar Viktor Kloos ...
Het college heeft gereageerd op vragen van OPA over onveilige situaties op de Oudegracht. Hier vinden regelmatig aanrijdingen en bijna-aanrijdinge ...
De gemeenteraad heeft 23 maart een motie aangenomen over het belang van deelname van een gemeentelijke boot tijdens de grachtenparade van Alkmaar ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl