Alkmaar Centraal
De gemeente heeft met kernpartners een intentieverklaring Integraal Kindcentrum uitgewerkt. Een IKC is een samenwerkingsverband tussen kinder- en ...
Reeds drie jaar kan in Alkmaar gebruik gemaakt worden van het eurokaartje. In het coalitieakkoord staat vast dat het kaartje blijft en eind dit j ...
Op 28 maart wordt een milieukaravaan door de Rivierenbuurt georganiseerd. Voor 10.00 uur kunnen oude spullen buiten gezet worden op de grof huisvui ...
Meer dan zeseneenhalf miljoen euro. Dat is wat de gemeente Langedijk verliest door de afwaardering van Breekland II. In een memo van de gemeente is ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl