Tijdens de vergadering van afgelopen week van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord is een een bezuiniging van €220.00 ...
In 2014 zijn 78 meldingen van discriminatie gedaan in Alkmaar. In 2013 waren dat er 84 en in 2012 totaal 63. 11 waren bedoeld als signaal tegen u ...
De VVD Alkmaar heeft het college vragen gesteld over de hinder en gevaarlijke situatie door sluipverkeer op het Hertog Aalbrecht fietspad. Het col ...
De gemeente heeft met kernpartners een intentieverklaring Integraal Kindcentrum uitgewerkt. Een IKC is een samenwerkingsverband tussen kinder- en ...
Reeds drie jaar kan in Alkmaar gebruik gemaakt worden van het eurokaartje. In het coalitieakkoord staat vast dat het kaartje blijft en eind dit j ...
Op 28 maart wordt een milieukaravaan door de Rivierenbuurt georganiseerd. Voor 10.00 uur kunnen oude spullen buiten gezet worden op de grof huisvui ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl