Alkmaar Centraal
In de Monitor Werklocaties Noord-Holland van de Provincie wordt door onderzoeksbureau Stec geconcludeerd dat er in regio Alkmaa ...
Al in 2017 besprak gemeente Alkmaar een herindeling van de Achterdam. Het idee was om de peeskamers aan de zijde van de Dijk te ...
Het seksstraatje van Alkmaar krijgt een flinke beurt van de gemeente. De ramen op de Achterdam worden gecentraliseerd en versch ...
Het college van Alkmaar wil een eenmalige uitkering in het leven roepen om inwoners in de bijstand een zetje te geven richting ...
De Veiligheidsregio, het Rode Kruis, GGD Hollands Noorden en gemeenten zijn onder de werktitel 'Laat ouderen niet va ...
Stichting Huisvesting De Kooimeer is ontstemd. Het gemeentebestuur van Alkmaar wil toestaan dat er naast het nieuwe hoge zorgco ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl