Alkmaar Centraal
Het verouderde station Alkmaar Noord ondergaat eindelijk een metamorfose. Op 10 augustus begint K_Dekker bouw en infra, namens ...
Provincie Noord-Holland houdt interbestuurlijk toezicht op gemeenten wat betreft verlening van vergunningen, toezicht en handha ...
De grote brand in de Singelgarage heeft geen schade veroorzaakt aan de hoofddraagconstructie. Dit staat in een raadsmemo van ma ...
Eventuele heropening van een Alkmaars asielzoekerscentrum is definitief van de baan. Dit blijkt uit een memo van maandag aan de ...
Als gemeenten bij nieuwbouw alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er veel minder parke ...
Gemeente Alkmaar stelt een Stimuleringsfonds van 1,5 miljoen euro beschikbaar om, wanneer de coronabeperkingen verminderen, de ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl