Alkmaar Centraal
Sjoerd Kuyper is beloond door de Griffeljury voor zijn boek 'Hotel de Grote L'. Hij heeft de zilveren griffel gewonnen voor zijn boek, welke omgeze ...
Vanaf dinsdagavond 7 juli 2015 zijn er workshops musical in de Jan Steenstraat 1a te Alkmaar. Enthousiaste jonge mensen uit Alkmaar en omgeving tus ...
Het tweede Zomer op het Plein weekend stond in het teken van cabaret en muziek. Erik van Muiswinkel vermaakte zaterdag het publiek, maar grote publ ...
Zaterdagavond was er een intieme setting met veel publiek voor het optreden van carabetier Erik van Muiswinkel en zijn band. Velen kennen hem miss ...
00:00
55
00:00
Het was een mooie combinatie: terwijl de stad volliep met ICG bezoekers uit de meest uiteenlopende landen, bereidden de figuranten van Kaeskoppenst ...
Tot eind juli zendt KunstNetTV een korte documentaire uit over de ontstaansgeschiedenis van het Grafisch Atelier Alkmaar, wat dit jaar 40 jaar best ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl