David Rubio Borrajo is door het bestuur van PvdA Alkmaar opnieuw aangewezen als lijsstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. ...
Gemeente Alkmaar stort nog eens een miljoen euro extra in het stimuleringsfonds dat de economische schade van corona moet beper ...
John van der Rhee is tijdens de algemene ledenvergadering van VVD Alkmaar opnieuw verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraa ...
Tijdens een ledenvergadering van GroenLinks Alkmaar is de top 11 vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. T ...
"Overlast in de Karperton wordt nog steeds oogluikend toegestaan", hekelt de OPA-fractie in een brief met raadsvragen aan het c ...
VVD Alkmaar wil cameratoezicht op de oostzijde van de Laat. De fractie hoort van omwonenden dat er regelmatig parkeer- en verke ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl