De provincie wil de komende tien jaar zo'n 500 bomen langs de N244 kappen. De populieren zijn 30 tot 40 jaar oud en volgens de ...
ChristenUnie Alkmaar uitte in februari zorgen over de gevolgen van de lockdowns voor kinderen in problematische thuissituaties. ...
Er was donderdagavond geen stemming nodig in de Alkmaarse gemeenteraad voor een motie om eventuele schulden bij de gemeente kwi ...
Op 28 mei is er voor raadsleden in regio Noord-Holland Noord een digitale startbijeenkomst voor de JeugdzorgPlus in de regio va ...
In een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Bloemwijk vragen de Historische Vereniging Alkmaar, de Bond Heemschut en het Cu ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl