Alkmaar Centraal
 
 
De Alkmaarse VVD-fractie is helemaal klaar met de manier waarop de GGD-directie communiceert en op de financiën let. Donderdag ...
De jaarlijks terugkerende tekorten bij de GGD zijn ook de gemeente Heerhugowaard een doorn in het oog. Tijdens de raadscommissi ...
Burgemeester Piet Bruinooge vraagt de gemeente Alkmaar vanuit zijn functie als voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland ...
De Onafhankeljke Partij Alkmaar (OPA) heeft vanuit de nieuwe rol als oppositiepartij de aanval geopend op het coalitieakkoord. ...
De Alkmaarse fractie van de PvdA wil de discussie over het regionale meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling Veili ...
Afgelopen weekend is tijdens het congres van de Jonge Socialisten, de Alkmaarse Friso Ages toegetreden tot het landelijke bestu ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl