Alkmaar Centraal
CDA Alkmaar krijgt de laatste tijd meer vragen over het oversteken van de Hoeverweg / Terborghlaan (N512) bij de Olympiaweg, va ...
De tegenstrijdigheid van antwoorden op vragen over bouwlocaties tussen de Pettemerstraat en de Zijperstraat zit OPA-fractievoor ...
Het onderzoeksrapport 'Schaken met Damwanden' over de bouw van de Victoriebrug mag dan op tafel liggen, nog altijd ...
Vrijdag 26 april kwam naar buiten dat er twijfels zijn over de gesloten jeugdzorg in de w ...
De Langedijker fractie van het CDA is niet blij met de gang van zaken rond de voorgenomen fusie  met Heerhugowaard. De wijze w ...
De rechtszaak tussen Halte Werk en een aantal ontslagen leden van de cliëntenraad heeft een politiek staartje g ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl