Alkmaar Centraal
Rudmer Heerema, Tweede Kamerlid van de VVD, heeft kamervragen gesteld over de wet die stelt dat op vrijgekomen historische grond archeologisch onde ...
Zo'n 2,2 miljoen  van het totale tekort van 8,2 miljoen euro van de gemeente Alkmaar wordt veroorzaakt door de afwaardering van grond. Het zijn te ...
GroenLinks Alkmaar heeft zaterdag huis aan huis geënquêteerd over wat zij vinden van de lokale politiek in de wijken Bergermeer, De Hoef, E ...
De SP Alkmaar is op haar lokale website een meldpunt gestart waar inwoners van de gemeente Alkmaar hun persoonlijke ervaringen kunnen melden over d ...
De Externe Commissie Verdeelsleutel, de commissie die is opgericht omdat de kleinere gemeenten de brandweerzorg niet konden opbrengen, heeft een vo ...
Het CDA in Alkmaar heeft maandag tijdens de raadsvergadering  een motie ingediend om voorstellingen op begraafplaatsen voortaan te verbieden. Frac ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl