Alkmaar Centraal
De Alkmaarse fracties van GroenLinks, Senioren Partij Alkmaar, Leefbaar Alkmaar en de PvdA hebben vragen gesteld aan het college over de aanpak in ...
OPA-raadslid Jan Hoekzema heeft vragen gesteld aan het Alkmaarse college over de effecten van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Alkmaar. Het ...
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is heel blij met het besluit van het Alkmaars college om gehoor te geven aan de breed gedragen opvatting om geen l ...
Woensdagavond is de gemeente Bergen akkoord gegaan met de verruiming van de terrastijden in Bergen. Dit meldt het NHD. Volgens het voorgestelde bel ...
Het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC) coördineert en stimuleert uitwisselingen met zustersteden en kan financieel bijdragen. Alkmaar heeft hi ...
De Alkmaarse CDA-fractie heeft haar college vragen gesteld over de situatie rondom uitbetaling van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Deze verlie ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl